reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese
reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese   POČETNA O NAMA PROIZVODI CENOVNIK GALERIJA ZIP KESE KONTAKT reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese English

Proizvodnja i štampa reklamnih razgradivih polietilenskih kesa i džakova. U cenama je sadržana i cena kese i cena štampe tako da su cene u cenovniku za gotove odštampane kese.

 
    Butik kese sa banana ručkom bez ojačanja
    na ručki:
kesa
  Dimenzije
kese

jedna boja
1/0

dve boje
2/0 ili 1/1

tri boje
3/0 ili 2/1

četiri boje
4/0 ili 2/2
ili 3/1
pet boja
5/0 ili 2/3
ili 4/1
  20 x 25 14.77 23.21 33.76 42.20 50.64
  20 x 30 16.88 25.32 33.76 42.20 50.64
  25 x 35 18.99 29.54 37.98 46.42 54.86
  30 x 35 21.10 31.65 40.09 48.53 56.97
  35 x 35 23.21 33.76 42.20 50.64 59.08
  25 x 45 23.21 33.76 42.20 50.64 59.08
  30 x 45 25.32 35.87 44.31 52.75 63.30
  35 x 45 29.54 40.09 48.53 59.08 69.63
  40 x 45 31.65 42.20 52.75 63.30 73.85
  45 x 45 33.76 44.31 54.86 65.41 75.96
  50 x 45 37.98 48.53 59.08 69.63 80.18
  30 x 50 31.65 42.20 52.75 63.30 73.85
  35 x 50 33.76 44.31 54.86 65.41 75.96
  40 x 50 35.87 46.42 56.97 67.52 78.07
  45 x 50 37.98 48.53 59.08 69.63 80.18
  50 x 50 42.20 52.75 63.30 73.85 84.40
  55 x 50 44.31 54.86 65.41 75.96 86.51
  60 x 50 46.42 56.97 67.52 78.07 88.62
  65 x 50 48.53 59.08 69.63 80.18 90.73
    Butik kese sa ojačanom banana ručkom
    ili fleksibilnom ručkom:
reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese
  Dimenzije
kese

jedna boja
1/0

dve boje
2/0 ili 1/1

tri boje
3/0 ili 2/1

četiri boje
4/0 ili 2/2
ili 3/1
pet boja
5/0 ili 2/3
ili 4/1
  25 x 35 25.32 35.87 46.42 54.86 63.30
  30 x 35 29.54 40.09 48.53 59.08 69.63
  35 x 35 31.65 42.20 50.64 61.19 71.74
  25 x 45 31.65 42.20 50.64 61.19 71.74
  30 x 45 33.76 44.31 52.75 63.30 73.85
  35 x 45 35.87 46.42 54.86 65.41 75.96
  40 x 45 37.98 48.53 56.97 67.52 78.07
  45 x 45 40.09 50.64 61.19 71.74 82.29
  50 x 45 44.31 54.86 65.41 75.96 86.51
  30 x 50 37.98 48.53 59.08 69.63 80.18
  35 x 50 40.09 50.64 61.19 71.74 82.29
  40 x 50 42.20 52.75 63.30 73.85 84.40
  45 x 50 44.31 54.86 65.41 75.96 86.51
  50 x 50 46.42 56.97 67.52 78.07 88.62
  55 x 50 50.64 61.19 71.74 82.29 92.84
  60 x 50 56.97 67.52 78.07 88.62 99.17
  65 x 50 63.30 73.85 84.40 94.95 105.50
    Butik kese sa ojačanom banana ručkom
    ili fleksibilnom ručkom i faltom na dnu kese
    (kesa se na dnu širi):
reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese
  Dimenzije
kese

jedna boja
1/0

dve boje
2/0 ili 1/1

tri boje
3/0 ili 2/1

četiri boje
4/0 ili 2/2
ili 3/1
pet boja
5/0 ili 2/3
ili 4/1
  30 x 50 40.09 50.64 61.19 71.74 82.29
  35 x 50 42.20 52.75 63.30 73.85 84.40
  40 x 50 46.42 56.97 67.52 78.07 88.62
  45 x 50 48.53 59.08 69.63 80.18 90.73
  50 x 50 50.64 61.19 71.74 82.29 92.84
  55 x 50 52.75 63.30 73.85 84.40 94.95
  60 x 50 61.19 71.74 82.29 92.84 103.39
  65 x 50 71.74 82.29 92.84 103.39 113.94
  70 x 50 78.07 88.62 99.17 109.72 120.27
  30 x 60 44.31 54.86 65.41 75.96 86.51
  35 x 60 46.42 56.97 67.52 78.07 88.62
  40 x 60 50.64 61.19 71.74 82.29 92.84
  45 x 60 52.75 63.30 73.85 84.40 94.95
  50 x 60 61.19 71.74 82.29 90.73 101.28
  55 x 60 65.41 75.96 86.51 97.06 107.61
  60 x 60 80.18 92.84 103.39 116.05 128.71
  65 x 60 88.62 101.28 116.05 128.71 141.37
  70 x 60 92.84 107.61 122.38 135.04 149.81
  75 x 60 99.17 111.83 124.49 139.26 154.03
  80 x 60 111.83 122.38 132.93 147.70 160.36
  85 x 60 118.16 128.71 141.37 154.03 170.91
    Butik kese sa banana ručkom bez ojačanja
    na ručki i faltom na dnu kese (kesa se na dnu širi):
reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese
  Dimenzije
kese

jedna boja
1/0

dve boje
2/0 ili 1/1

tri boje
3/0 ili 2/1

četiri boje
4/0 ili 2/2
ili 3/1
pet boja
5/0 ili 2/3
ili 4/1
  30 x 50 33.76 44.31 54.86 65.41 75.96
  35 x 50 35.87 46.42 56.97 67.52 78.07
  40 x 50 40.09 50.64 61.19 71.74 82.29
  45 x 50 42.20 52.75 63.30 73.85 84.40
  50 x 50 44.31 54.86 65.41 75.96 86.51
  55 x 50 46.42 56.97 67.52 78.07 88.62
  60 x 50 52.75 63.30 73.85 84.40 94.95
  65 x 50 65.41 75.96 86.51 97.06 107.61
  70 x 50 71.74 82.29 92.84 103.39 113.94
  30 x 60 37.98 48.53 59.08 69.63 80.18
  35 x 60 40.09 50.64 61.19 71.74 82.29
  40 x 60 44.31 54.86 65.41 75.96 86.51
  45 x 60 46.42 56.97 67.52 78.07 88.62
  50 x 60 52.75 63.30 73.85 84.40 94.95
  55 x 60 59.08 69.63 80.18 88.62 99.17
  60 x 60 73.85 86.51 99.17 109.72 120.27
  65 x 60 80.18 94.95 109.72 122.38 135.04
  70 x 60 90.73 105.50 120.27 135.04 149.81
  75 x 60 92.84 107.61 122.38 137.15 151.92
  80 x 60 105.50 122.38 139.26 156.14 173.02
  85 x 60 109.72 126.60 143.48 160.36 177.24
    Blanko kese bez ojačane ručke
    (za cenu kese sa ojačanom ručkom dodajte + 6 RSD):
reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese
  Dimenzije
kese

 
  20 x 30 14.77
  25 x 35 16.88
  30 x 45 21.10
  35 x 45 23.21
  40 x 45 25.32
  35 x 50 27.43
  40 x 50 29.54
  45 x 50 31.65
  50 x 50 31.65
    Blanko kese sa ojačanom drškom i faltom na
    dnu kese (kesa se na dnu širi)
reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese
  Dimenzije
kese

 
  40 x 50 40.09
  45 x 50 44.31
  50 x 50 48.53
  60 x 50 52.75
  55 x 60 59.08
  60 x 60 63.30
  65 x 60 67.52
  70 x 60 73.85
 
 
 
reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese
reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese
 
Molimo vas da pažljivo pročitate napomene o poslovanju
  Minimalna količina koju možete da naručite je
500 kesa po svakoj dimenziji i izgledu štampe.

  Rok isporuke: 5 - 7 dana, od dana kada je ugovorena (potvrđena) priprema za štampu.

  Na veće količine (preko 5000 komada) odobravamo popust 10%.

  U mogućnosti smo da uradimo kese po vašim dimenzijama, i željenoj boji, kod adekvatnih tiraža.

  Hitni poslovi, ukoliko remete redosled poslovanja, realizuju se uz povećanje cene po dogovoru.

  Kod specijalnih priprema, kupac snosi troškove pripreme.

  Boja štampe je po izboru kupca, u mogućnosti smo da radimo ojačanje svih kesa, folijom, a cena je 6 dinara po kesi.

  Kod većih količina cene su po dogovoru.

  + 20 % PDV (porez na dodatu vrednost)

 
reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese

Glatke i sjajne LDPE:
*dubina kesa (250 ) mm
srebrna, bela, žuta, crvena

*dubina kesa (300) mm
srebrna, bela, žuta, crvena, crna, ljubičasta, plava

*dubina kesa (350) mm
srebrna, bela, žuta, crvena, crna, ljubičasta, plava, zelena, narandžasta, bebi roze, bež

*dubina kesa (450) i (500) mm srebrna, bela, žuta, crvena, crna, ljubičasta, plava, zelena, narandžasta, bež

*dubina kesa (500) mm sa donjom faltom srebrna, bela, žuta, crna

*dubina kesa (600) mm sa donjom faltom srebrna, bela, žuta, crna, bež

reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese

Šuškave i mat HDPE:

*dubina kesa (250) mm
srebrna, bela, žuta

*dubina kesa (300) mm
srebrna, bela, žuta, providna (boja leda), plava

*dubina kesa (350) mm
srebrna, bela, žuta, plava, providna (boja leda)

*dubina kesa (450) i (500) mm
srebrna, bela, žuta, plava, providna (boja leda)

*dubina kesa (500) mm sa donjom faltom
srebrna, bela, žuta, providna (boja leda)

*dubina kesa (600) mm sa donjom faltom
srebrna, bela, žuta, providna (boja leda)

boje fleksibilnih rucki

Boje fleksibilnih ručki
crvena, crna, tamno zelena, bela, narandžasta, tamno plava, srebrna, žuta

reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese
reklamne kese, štampane kese, zip kese, plastične kese, najlonske kese

 
Za sve detalje, uputstva oko pripreme za štampu, cene, tiraža i rokova izrade kesa, molimo Vas da se obratite našoj komercijalnoj službi, koristeći jedan od navedenih telefona, E-mail, ili pošaljite Fax.